O logu

 

Logo se nazývá vzdělávání elektro. Zákazník bude pořádat různé akce, konference, školení, na nichž bude hlavní téma elektronika, elektrické měřící přístroje, bezpečnost
a elektrika, kamery atd.

Chtěli jsme ztvárnit inteligenci s elektrickou energií.